Profesinės rizikos centras

Specialistai, atitinkantys visus kvalifikacinius ir kompetencijos reikalavimus, identifikuos rizikos veiksnius Jūsų įmonėje.

Plačiau >>
Profesinės rizikos veiksniai

Fizikinis veiksnys  tai veiksnys, kurio pagrindą sudaro fizikinių substancijų kitimai aplinkoje, t.y. vibracija, triukšmas, elektromagnetinis laukas, jonizuojančioji spinduliuotė, karšta ar šalta aplinka, apšvietimas.

 

Cheminis veiksnys reiškia bet kokį cheminį elementą arba junginį, gryną arba sumaišytą, esantį gamtoje, gaminamą, naudojamą arba išleidžiamą į aplinką (gali būti išleidžiamas ir kaip atlieka) bet kokio darbo proceso metu, nepriklausomai nuo to, ar jis gaminamas tikslingai ar ne, ar jis pateiktas rinkai ar ne.

 

Biologinis veiksnys – tai veiksnys, kurio pagrindą sudaro biologinės kilmės medžiagos, mikroorganizmai, įskaitant genetiškai modifikuotus, ląstelių kultūros bei žmogaus endoparazitai, amino rūgštys ir kt.

 

Ergonominis veiksnys – tai veiksnys, kurio pagrindą sudaro fizinio darbo krūvis ir įtampa bei darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms.

 

Psichosocialinis veiksnys  tai veiksnys, kuris dėl darbo sąlygų, darbo reikalavimų, darbo organizavimo, darbo turinio, įmonės darbuotojų tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykių sukelia darbuotojui psichinį stresą.

 

Fizinis (mechaninis ir kt.) veiksnys – tai veiksnys, dėl kurio susidarius tam tikroms atsitiktinėms aplinkybėms, darbuotojas gali būti traumuotas dėl daiktų fizinio poveikio, taip pat dėl galimo sprogimo, gaisro, statinių stabilumo ir tvirtumo neužtikrinimo.