Statybos ir elektros inžinerijos centras

UAB „Verslo Aljansas“ statybos ir elektros inžinerijos centras teikia kompleksines paslaugas įmonėms ir organizacijoms, vykdančioms statybos, remonto darbus bei eksploatuojančioms įvairius statinius ir įrenginius.

Plačiau >>
Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra yra statytojo (užsakovo) organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

 

Priežiūros tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutartį, įstatymus, kitus teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.


Atliekant statinio statybos techninę priežiūrą:

 

  • tikrinama, ar statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • atliekama statybos metu naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybės kontrolė;
  • tikrinama atliktų statybos darbų kokybė bei apimtys;
  • tikrinami ir priimami paslėpti statybos darbai ir paslėptos statinio konstrukcijos;
  • dalyvaujama išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius ir konstrukcijas;
  • kartu su rangovu ruošiami statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentai;
  • dalyvaujama statinį pripažįstant tinkamu naudoti.