Privacy notice

1. ĮŽANGA

 

Mes, Verslo Aljansas, UAB (toliau – Bendrovė), rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu (asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, kuri yra susijusi su identifikuotu ar galimu identifikuoti gyvu žmogumi, kaip vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, elgsena interneto svetainėje ir pan.). Žemiau pateikiamas privatumo pranešimas yra skirtas visiems asmenims, kurie susisiekia, dirba, siekia kandidatuoti ar kitaip bendradarbiauja su Bendrove, naudojasi Bendrovės paslaugomis ar kokiu kitokiu būdu pateikia savo asmens duomenis Bendrovei.

 

Šis privatumo pranešimas (toliau – privatumo pranešimas) yra sukurtas remiantis galiojančiais teisės aktais ir rekomendacijomis, kaip Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau - BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau - VDAI) gairės. Privatumo pranešimu siekiama nurodyti duomenų subjektų teises, pareigas, taip pat kitą informaciją, kuri privaloma pateikti pagal BDAR.

 

Bendrovės paslaugos nėra skirtos vaikams (t. y., jaunesniems nei 14 metų asmenims).

 

2. DUOMENŲ VALDYTOJAS


Verslo Aljansas, UAB, juridinio asmens kodas: 302327605, buveinės adresas Jonavos g. 196, LT-44132 Kaunas, yra šiame privatumo pranešime nurodomų asmens duomenų valdytojas (sąvoka pagal BDAR).

 

3. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS


Bendrovė neturi prievolės pagal BDAR 4 skirsnio 37 straipsnį paskirti duomenų apsaugos pareigūno, tačiau jei kyla klausimų dėl to, kaip mes tvarkome asmens duomenis, galite susisiekti el. paštu: dap@versloaljansas.lt

 

4. KADA TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?


Duomenys yra tvarkomi, kai, pavyzdžiui:

 • Duomenis pateikiate Jūs patys, pavyzdžiui, siekiant įsidarbinti, naršant interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, užklausiant el. paštu, prenumeruojant naujienlaiškį;
 • Duomenis pateikia įmonė / bendrovė, kurioje dirbate ar kuriai kitaip priklausote ir kuri turi sutartinių ar juridinių santykių su mumis;
 • Duomenys generuojami, kai naudojatės mūsų paslaugomis;
 • Duomenis pateikiate, kai dalyvaujate mūsų konkursuose, organizuojamuose žaidimuose, ar mokymuose;
 • Užklausus teisėto intereso pagrindu iš (pvz., Sodra, kredito reitingo bendrovės, viešieji registrai, kt.);
 • Duomenis gauname iš kitų šaltinių, kurie juos perduoda vykdydami valdžios institucijų nurodymus ir pan.;
 • Duomenis gauname iš viešų šaltinių, kai juos paskelbiate patys ar jūsų atstovaujama įmonė / Bendrovė;
 • Ir kiti teisėti atvejai.

 

5. KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS?


Duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis šiais principais, kaip yra nurodyta BDAR 5 straipsnyje:

 • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;
 • tikslo apribojimo principas;
 • duomenų kiekio mažinimo principas;
 • tikslumo principas;
 • saugojimo trukmės apribojimo principas;
 • vientisumo ir konfidencialumo principas.

Bendrovė imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad galėtų užtikrinti atskaitomybės principe užtikrintą pareigą.

 

6. KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?


Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, ėmėmės organizacinių ir techninių priemonių, kurios yra skirtos tinkamai reglamentuoti ir tvarkyti Jūsų duomenis. Tokios priemonės įtraukia, tačiau neapsiriboja: VDAI gairės, informacijos apsaugos valdymo standarte ISO 27001 / ISO 27002 nurodytos priemonės, EDPS (European Data Protection Supervisor) ir WP29 (Working Party 29) gairės ir rekomendacijos.


Organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės įtraukia, tačiau neapsiriboja šiomis priemonėmis: asmens duomenų tvarkymo taisyklės, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, rizikos vertinimas, informacijos saugos incidentų valdymo tvarka, informacijos saugos dokumentai, asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų registras, duomenų tvarkymo susitarimai su duomenų tvarkytojais, įvairios personalo tvarkos, nuolatiniai darbuotojų mokymai ir kt.


Techninės asmens duomenų apsaugos priemonės yra realizuotos remiantis informacijos saugos dokumentais. Pasitelkiant duomenų tvarkytojus visada yra sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas.

 

7. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME?


Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojas:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys ( Kiek laiko saugomi asmens duomenys, Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas )
Bendrovė sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas, sąskaitų išrašymas Juridinio asmens atstovų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, kt.), atstovaujamo juridinio asmens duomenys, sudarytos sutarties, sąskaitos informacija
Saugoma: 
- 10 metų nuo sutarties vykdymo pabaigos
Pagrindas:
Teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c papunktis
- Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
Bendrovė sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas, sąskaitų išrašymas Fizinio asmens atstovų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas, kt.), individualios veiklos / verslo liudijimo / ūkininko pažymėjimo nr., gimimo data, sudarytos sutarties, sąskaitos informacija
Saugoma:
- 10 metų nuo sutarties vykdymo pabaigos
Pagrindas:
- Teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c papunktis
- Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
Klientų skolų administravimas Kliento atstovo: vardas, pavardė, pareigos, turima kontaktinė informacija, atstovaujama organizacija ir jos duomenys, duomenys apie skolą
Saugoma:
- 10 metų po skolos išieškojimo pabaigos
Pagrindas:
- Teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1f punktas
Atranka į laisvas darbo vietas Kandidato: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atlyginimo lūkesčiai, kada gali pradėti dirbti, gyvenimo aprašymas ir kita kandidato pateikta informacija, įdarbinimo agentūros / partnerio / darbo biržos informacija
Saugoma:
- Iki atrankos pabaigos. Duomenų subjektui sutikus – iki 3 metų
Pagrindas:
- Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis
- Sutarties sudarymas ir vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies 2 papunktis
Tiesioginė rinkodara Vardas, pavardė, el. pašto adresas, statistinė informacija
Saugoma:
- Iki sutikimo atšaukimo
Pagrindas:
- Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
- Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis
Užklausų sprendimas ir komunikacija Vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, adresas, žinutė
Saugoma:
- 10 metų nuo žinutės gavimo
Pagrindas:
- Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
Bendrovės veiklos viešinimas interneto svetainėje ir soc. tinkluose Renginio dalyvis: vardas, pavardė, pareigos, nuotrauka iš renginio, žinutė
Saugoma:
- Iki sutikimo atšaukimo
- Iki duomenų subjekto paprieštaravimo
Pagrindas:
- Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis
- Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
Socialinio tinklo Facebook, LinkedIn lankymo duomenys Socialinio tinklo privatumo politikoje nurodyti duomenys
Saugoma:
- Socialinio tinklo privatumo politikoje nurodyti terminai
Pagrindas:
-Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis
Energetikos darbuotojų pažymėjimų skelbimas interneto svetainėje Pažymėjimą gavęs asmuo: vardas, pavardė, veiklos sritis, energetikos darbuotojo kategorija, atestavimo sritis ir suteikiamos teisės, pažymėjimo numeris, pirmo pažymėjimo išdavimo data, pažymėjimas, pažymėjimo galiojimo apribojimai, išdavimo data, galioja iki, galiojimo panaikinimo data, sustabdymo data, sustabdymo terminas
Saugoma:
- 10 metų
Pagrindas:
- Teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c papunktis
Dalyvavimas Bendrovės organizuojamuose konkursuose, žaidimuose ir prizų teikimas Dalyvis: vardas, pavardė, pareigos atstovaujama įmonė, el. paštas, tel. numeris, šifruotas slaptažodis
Saugoma:
- Iki sutikimo atšaukimo
- Iki duomenų subjekto paprieštaravimo
Pagrindas:
- Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis
- Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

 

8. SOCIALINIAI TINKLAI IR INTERNETO SVETAINĖS


8.1. SOCIALINIAI TINKLAI


Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

Facebook paskyra Paskyros nuoroda
Soc. tinklo privatumo pranešimas 
Linkedin paskyra Paskyros nuoroda
Soc. tinklo privatumo pranešimas 

Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis, kontroliuoja konkretaus socialinio tinklo valdytojas. Bendrovė, turėdama prieigą prie šių duomenų, juos naudoja tik savo socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu.


8.2. SLAPUKAI – BENDRA INFORMACIJA


8.2.1. KAS TAI YRA SLAPUKAI


Slapukai (angl. cookies) yra paprastai tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklės atmintį, kai Jūs naršote interneto svetainėje. Slapukai gali būti naudojami svetainės saugumui užtikrinti, identifikuoti unikalius naudotojus, išsaugoti informacijai kokius slapukų pasirinkimus pasirinkote, kuriuose puslapiuose naršėte, ką paspaudėte ir pan. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika.


Atkreiptinas dėmesys, kad slapukai daugeliu atveju yra valdomi kartu su slapukų informaciją renkančia ir apdorojančia įmone, pvz., Meta (buvusi Facebook), todėl reikėtų susipažinti ir su šios įmonės privatumo pranešimu.


8.2.2. KAIP KONTROLIUOTI SLAPUKUS?


Norėdami, kad slapukų pagalba jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami automatiškai, arba ištrinti jau įrašytus slapukus. Tai galite padaryti bet kuriuo metu, kadangi visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, su dažniausiai naudojamų naršyklių instrukcijomis galite susipažinti čia:

8.2.3. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?


Dažniausiai, mes slapukus įkeliame kartu su technologiniais partneriais pasinaudojus jų, pavyzdžiui, slapukų valdymo įrankiais, šriftais ir pan.


8.3. SLAPUKAI SVETAINĖJE HTTPS://WWW.VERSLOALJANSAS.LT 

Slapukas Apibūdinimas
va_session Šį slapuką viduje naudoja svetainės savininkai, įkeldami arba atnaujindami svetainės turinį, identifikuodami naudotojo sesiją.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas
XSRF-TOKEN Užtikrina lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią kelių svetainių užklausų klastojimui. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas


8.4. SLAPUKAI SVETAINĖJE HTTPS://MOKYMAI.VERSLOALJANSAS.LT 

Slapukas Apibūdinimas
MoodleSession Užfiksuoja, ar naudotojas prisijungęs. Tai leidžia svetainės savininkui kai kurias svetainės dalis padaryti nepasiekiamomis, priklausomai nuo naudotojo prisijungimo būklės.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Sutikimas
loglevel Išlaiko nustatymus ir išvestis, kai naudojate Developer Tools Console dabartinės sesijos metu.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Persistent
Kategorija: Parinktys
Tvarkymo pagrindas: Sutikimas
#/jsrev Be autentifikavimo, kitos svetainės funkcijos, kurias įgalina nuolatiniai slapukai, yra šios: kalbos pasirinkimas, temos pasirinkimas, meniu nuostatos, vidinės svetainės žymės ar parankiniai ir daugelis kitų. Pirmą kartą naudotojui apsilankius, svetainė rodoma numatytuoju režimu. Lankydamasis naudotojas pasirenka nuostatas ir šios nuostatos įsimenamos naudojant nuolatinį slapuką, kai kitą kartą naudotojas apsilankys svetainėje.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas
#/media_videojs/# Be autentifikavimo, kitos svetainės funkcijos, kurias įgalina nuolatiniai slapukai, yra šios: kalbos pasirinkimas, temos pasirinkimas, meniu nuostatos, vidinės svetainės žymės ar parankiniai ir daugelis kitų. Pirmą kartą naudotojui apsilankius, svetainė rodoma numatytuoju režimu. Lankydamasis naudotojas pasirenka nuostatas ir šios nuostatos įsimenamos naudojant nuolatinį slapuką, kai kitą kartą naudotojas apsilankys svetainėje.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas
0123456789/ core_iconsystem/#/ iconmap-fontawesome Be autentifikavimo, kitos svetainės funkcijos, kurias įgalina nuolatiniai slapukai, yra šios: kalbos pasirinkimas, temos pasirinkimas, meniu nuostatos, vidinės svetainės žymės ar parankiniai ir daugelis kitų. Pirmą kartą naudotojui apsilankius, svetainė rodoma numatytuoju režimu. Lankydamasis naudotojas pasirenka nuostatas ir šios nuostatos įsimenamos naudojant nuolatinį slapuką, kai kitą kartą naudotojas apsilankys svetainėje.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas
1234567890/ core_str/#/ab Be autentifikavimo, kitos svetainės funkcijos, kurias įgalina nuolatiniai slapukai, yra šios: kalbos pasirinkimas, temos pasirinkimas, meniu nuostatos, vidinės svetainės žymės ar parankiniai ir daugelis kitų. Pirmą kartą naudotojui apsilankius, svetainė rodoma numatytuoju režimu. Lankydamasis naudotojas pasirenka nuostatas ir šios nuostatos įsimenamos naudojant nuolatinį slapuką, kai kitą kartą naudotojas apsilankys svetainėje.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas


8.5. SLAPUKAI SVETAINĖJE HTTPS://REGISTRAS.VERSLOALJANSAS.LT 

Slapukas Apibūdinimas
varegistras_session Šį slapuką viduje naudoja svetainės savininkai, įkeldami arba atnaujindami svetainės turinį, identifikuodami naudotojo sesiją.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas
XSRF-TOKEN Užtikrina lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią kelių svetainių užklausų klastojimui. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas


8.6. SLAPUKAI SVETAINĖJE HTTPS://SAUGA.LT 

Slapukas Apibūdinimas
sauga_session Šį slapuką viduje naudoja svetainės savininkai, įkeldami arba atnaujindami svetainės turinį, identifikuodami naudotojo sesiją.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas
XSRF-TOKEN Užtikrina lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią kelių svetainių užklausų klastojimui. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti.
Valdytojas: Bendrovė
Saugojimo terminas: Sesija
Kategorija: Būtinas
Tvarkymo pagrindas: Teisėtas interesas

9. KOKIAS TEISES IR PAREIGAS JŪS TURITE?

 • Teisę būti skaidriai informuotiems, taip pat, kokias teises turite. Informavimą atliekame šiuo privatumo pranešimu.
 • Teisę būti informuoti apie tvarkomus Jūsų duomenis, taip pat susipažinti, kokius konkrečiai Jūsų duomenis tvarkome. Paprašyti savo duomenų kopijos galite kreipdamiesi į Bendrovė.
 • Teisę ištaisyti, ištrinti duomenis. Jei pastebėjote, kad duomenys nepilni, netikslūs – galite kreiptis į Bendrovė ir mes išnagrinėsime Jūsų atvejį. Taip pat galite paprašyti pašalinti Jūsų duomenis. Šį veiksmą galėsime atlikti, jei nebus kitų teisės aktų, kurie įpareigoja duomenis saugoti.
 • Turite teisę paprašyti apriboti duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, kol išsiaiškinsime netikslumus.
 • Turite teisę paprašyti perkelti duomenis.
 • Turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytumėme Jūsų duomenis, taip pat bet kada atšaukti duotus sutikimus.
 • Turite teisę nesutikti su automatiniu sprendimų priėmimu, tame tarpe profiliavimas, kurie Jums turi ženklias pasekmes. Šiuo metu Bendrovė netaiko tokio sprendimų priėmimo.

Atkreipiame dėmesį, kad norėdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Taip pat, jei užklausos apimtis bus didelė, galime paprašyti mokesčio už užklausos įgyvendinimą.


Bendrovė veikiant kaip duomenų tvarkytojui, veikiame pagal duomenų valdytojo nurodymus ir duomenų tvarkymo susitarimo nuostatas.


Jūs esate atsakingi, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.


Bendrovė tinklapiuose paskelbta informacija, jos kopijavimas, atgaminimas, nuorodos į ją leidžiamos tik su raštišku Bendrovė leidimu. Jį galima gauti kreipiantis į dap@versloaljansas.lt . Šis leidimas nereikš jokių teisių į medžiagą perdavimo.

 

10. KAM IR KADA GALIME PERDUOTI JŪSŲ DUOMENIS?


Jūsų asmens duomenis galime perduoti, kai:

 • Jūs išreiškėte sutikimą perdavimui;
 • Tai turime daryti įstatymų numatyta tvarka, kai to reikalauja valdžios / teisėsaugos institucija / ikiteisminį tyrimą atliekanti institucija, teismas ar jų atstovai, įtarus nusikalstamą veiką, kilus ginčui, pvz., VMI, Registrų centras, FNTT, Policija, Ginčų komisija, kriminalinės žvalgybos institucijos, kt.
 • Pasitelkiame duomenų tvarkytoją ar partnerius tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms:
  • audito bendrovėms;
  • veiklos, saugumo, procesų ir kt. konsultantams;
  • draudimo bendrovės;
  • informacinių technologijų paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • viešinimo, žiniasklaidos paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • archyvavimo paslaugų subjektams;
  • buhalterinių paslaugų subjektams;
  • ryšių paslaugų subjektams;
  • fizinės apsaugos paslaugas teikiantiems subjektams;
  • bendrovę reorganizuojant ar kitaip pertvarkant – suinteresuotoms šalims;
  • ir panašioms operacijoms
 • Ir kitais atvejais, kai duomenų gavėjas turi teisėtą pagrindą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Visi Jūsų duomenys tvarkomi Europos ekonominės bendrijos ribose, neperduodami į trečiąsias šalis. Esant poreikiui perduoti į kitas šalis, galime remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei, remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami kiti tinkamą duomenų apsaugą užtikrinantys mechanizmai, pvz., standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos.

 

11. KAIP GALITE KREIPTIS SU KLAUSIMAIS AR NORĖDAMI ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?


Jei Jums kyla klausimų ar norite įgyvendinti savo teises, galite kreiptis Jums patogiu būdu:

 • El. paštu dap@versloaljansas.lt 
 • Paštu adresu: Verslo Aljansas, UAB, Jonavos g. 196, LT-44132 Kaunas, Lietuva
 • Atvykę į mūsų buveinę adresu: Jonavos g. 196, LT-44132 Kaunas, Lietuva

Atkreipiame dėmesį, kad, norėdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Jei užklausos apimtis bus nepagrįsta ar pakartotinė, galime paprašyti mokesčio už užklausos įgyvendinimą. Galimi tapatybės patvirtinimo būdai:

 • Teikiant dokumentą tiesiogiai atvykus į Bendrovė ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Bendrovė darbuotojui;
 • Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro arba kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Bendrovė tinkamai identifikuoti siuntėją ir užtikrinti, kad prašoma informacija arba informacija apie prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta

Visada stengsimės surasti abiem pusėms tinkamą sprendimą, tačiau jei vis dėlto mūsų veiksmai ar neveikimas kelia Jums klausimų, visada galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (smulkesnė informacija adresu https://vdai.lrv.lt).

 

12. PRIVATUMO PRANEŠIMO GALIOJIMAS IR PERŽIŪRA


Mes reguliariai peržiūrime, ar šis Privatumo pranešimas atitinka teisės aktus ir Bendrovė tvarkomus asmens duomenis.


Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ar programinėje įrangoje.


Šio privatumo pranešimo paskutinio redagavimo data 2023-09-04.